സംഘടന വാര്‍ത്തകള്‍

കെ ഐ ജി സാല്‍മിയ ഏരിയ പ്രവാസി സംഗമം

സാല്‍മിയ ഏരിയയില്‍ നിന്നും പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയവരും നാട്ടില്‍ അവധിക്കു പോയ കെ ഐ ജി പ്രവര്‍ത്തകരും ഓത്തൊരുമിച്ച് 29-07-2018 നു ഐ സി ടി സ്‌കൂള്‍, പെരിങ്ങാല, ആലുവയില്‍ വെച്ച് പ്രവാസി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ ഐ
Readmore

പോഷക സംഘടന വാര്‍ത്തകള്‍

Back to Top